Opis technologii (w skrócie)

Struktury nanocząsteczkowe istnieją już od chwili narodzenia Świata; wymiar pojedynczej nanocząsteczki to jedna miliardowa część metra – przeciętne bakterie lub wirusy są przy nich olbrzymie, jak giganty,

Wytworzony w oparciu o nanotechnologię wodny preparat wykazuje niezwykłą aktywność przeciwbakteryjną i przeciwwirusową, co zostało potwierdzone miedzy innymi w badaniach Narodowego Instytutu Zdrowia Publicznego i Państwowego Zakładu Higieny w Warszawie; nanostruktury zawarte w preparacie, których wielkość waha się od pojedynczych nanometrów do rozmiarów zbliżonych do rozmiarów wirusa SARS-CoV-2 (100-130 nm), mogą przez dłuższy czas pozostawać w mikroskopijnych kropelkach wody (aerozolu) zawieszonych w powietrzu lub pozostawać na powierzchni.

Aktywna, kompozytowa warstwa naniesiona na powierzchnię użytkową (stoły, komputery etc.), odzież ochronną czy maski, nie tylko kompletnie blokuje rozwój i rozprzestrzenianie się wirusa Sars-CoV-2 i wszystkich innych drobnoustrojów, ale również skutecznie je eliminuje; nanotechnologia eliminuje wirusy na zasadzie „catch and kill”, czyli wyłapuje i zatrzymuje dalszy rozwój patogenów, co prowadzi do ich całkowitej anihilacji. Dzieje się tak, ponieważ następuje przeniesienie właściwości związków chemicznych (cech silnie reaktywnych) na właściwości struktur, które naniesione na powierzchnię gdzie obecny jest wirus, bakteria lub grzyb skutecznie powstrzymują rozwój tych drobnoustrojów.