Nanotechnologiczne wodne preparaty do dezynfekcji skóry rąk- Antivir4 Hand oraz powierzchni Antivir4 Surf (BEZ ALKOHOLU)

NANO HOPE wyprodukowała już płyny do dezynfekcji rąk i do dezynfekcji powierzchni  i materiałów oparte na swojej technologii na bazie wody – czego nie dokonała jeszcze żadna firma na rynku.
NANO HOPE dysponuje pełnymi badaniami płynów do dezynfekcji rąk i do dezynfekcji powierzchni, dotyczącymi pełnej skuteczności technologii, przeprowadzonymi przez Instytuty występujące w Brukseli jako „notified body” takie jak Państwowy Zakład Higieny w Warszawie, Centralny Instytut Ochrony Pracy w Warszawie jak również przez uczelniane laboratoria renomowanych uczelni, m.in. Politechniki Warszawskiej.
Warto wspomnieć, że niektórzy na rynku posługują się płynami do dezynfekcji  opartymi na nanosrebrze czy nanozłocie twierdząc, że niszczą one wirusy. Twierdzenia są jednak fałszywe, ponieważ ani nanosrebro ani nanozłoto nie niszczy wirusów, co zostało poświadczone szczegółowymi badaniami przeprowadzonymi przez Państwowy Zakład Higieny.Mamy je w posiadaniu.
Badania przeprowadzone na płynach NANO HOPE jasno pokazały, że skuteczność preparatów NANO HOPE jest STUPROCENTOWA (100%). Zostało udowodnione, że w czasie do jednej minuty od zastosowania preparatu
NANO HOPE giną wszystkie wirusy, bakterie i grzyby.
Należy tutaj szczególnie podkreślić to, że dzięki temu że płyny do dezynfekcji NANO HOPE produkowane są na bazie wody, która jest nośnikiem –łatwość aplikacji na ręce, powierzchnie, etc. Jest nieporównywalna i stanowi ogromną przewagę nad istniejącymi na rynku rozwiązaniami (sic!). W naszych płynach nie ma ryzyka obecności alkoholu, rakotwórczych substancji, soli. Nasza technologia zabezpiecza w pełni ludzi, czułe urządzenia elektroniczne, dokumenty, cenne przedmioty, nie powoduje korozji. Jest całkowicie bezpieczna i poza dekontaminacją zagrożenia nakłada aktywną, biobójczą barierę.

POZWOLENIA NA PRODUKTY BIOBÓJCZE FIRMY NANO HOPE SP. Z O.O.
,,Ze względu na fakt, że substancje zawarte w produktach biobójczych mogą stwarzać zagrożenie dla ludzi i dla środowiska produkty biobójcze przed wprowadzeniem do obrotu podlegają ocenie i rejestracji. Na rynku Polskim a także w całej Unii Europejskiej, wprowadzane do obrotu i stosowane mogą być tylko te produkty biobójcze, na które uzyskano odpowiednie pozwolenie.
Zgodnie z art. 5 ustawy z dnia 9 października 2015r. o produktach biobójczych udostępniane na rynku i stosowane na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej są produkty biobójcze, na które zostało wydane pozwolenie albo zezwolenie na handel równoległy albo pozwolenie na obrót.’’ 1
W Polsce jedyną instytucją, która wydaje pozwolenia na obrót produktami biobójczymi jest
Urząd Rejestracji Leków i Produktów Biobójczych.
Firma Nano Hope sp. z o.o. posiada POZWOLENIA NARODOWE.

1
Oficjalna strona internetowa URPL, http://urpl.gov.pl/pl