Maseczki nasączone preparatem Antivir4 Mask

Oferta dotyczy maseczek z zastosowaną aktywną, kompozytową warstwą AntiVir4 Mask eliminującą rozprzestrzenianie się COVID-19 (i wszystkich innych drobnoustrojów) poprzez naniesioną aktywną kompozytową warstwę. Blokuje ona przedostawanie się wirusa przez maskę w ten sposób, że  efektywnie wyłapuje, zatrzymuje i eliminuje dalszy rozwój drobnoustrojów, prowadząc do ich inaktywacji.
Jest to pierwsze tak skuteczne rozwiązanie na świecie oparte na zastosowaniu unikatowej nowoczesnej technologii „CATCH AND KILL” polegającej na zmianie pasywnej ochrony antywirusowej na aktywną ochronę prowadzącą do wyeliminowania zarówno COVID-19 jak i innych chorobotwórczych mikroorganizmów niebezpiecznych dla człowieka, przenoszonych droga kropelkową.
Zastosowanie opracowanej przez wybitnych naukowców technologii, poparte wieloletnimi badaniami i  doświadczeniem, chociażby w walce z SARS (rok 2002-2003), spełnia funkcje skutecznej i aktywnej walki z drobnoustrojami chorobotwórczymi. Nie jest to metoda zatrzymywania ich poprzez tzw. Donor-Akceptor (jak to ma miejsce wewnątrz organizmu), czy też biernego zatrzymywania ich części na powierzchni maski, lecz polega na  wykorzystaniu silnie reaktywnych właściwości związków chemicznych przeniesionych na właściwości nanostruktur wytworzonych na powierzchni maseczki, które skutecznie powstrzymują przechodzenie drobnoustrojów przez filtr maski i ostatecznie je inaktywują.